Back to top

Journal de Bruges 26/7/1914 pagina 3 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)