Back to top

Journal de Bruges 27/5/1898 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)