Back to top

Journal de Bruges 30/12/1897 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)