Back to top

Journal de Bruges 4/12/1897 pagina 6 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)