Back to top

Journal de Bruges 29/7/1896 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)