Back to top

Journal de Bruges 31/5/1888 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)