Back to top

Journal de Bruges 27/10/1887 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)