Back to top

Journal de Bruges 9/4/1887 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)