Back to top

Journal de Bruges 16/12/1886 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)