Back to top

Journal de Bruges 17/6/1885 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)