Back to top

Journal de Bruges 29/6/1884 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)