Back to top

Journal de Bruges 11/6/1884 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)