Back to top

Journal de Bruges 17/5/1884 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)