Back to top

Journal de Bruges 12/11/1882 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)