Back to top

Journal de Bruges 16/7/1880 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)