Back to top

Journal de Bruges 2/6/1880 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)