Back to top

Journal de Bruges 20/5/1880 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)