Back to top

Journal de Bruges 16/4/1880 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)