Back to top

Journal de Bruges 13/3/1880 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)