Back to top

Journal de Bruges 28/9/1879 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)