Back to top

Journal de Bruges 4/9/1879 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)