Back to top

Journal de Bruges 4/7/1879 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)