Back to top

Journal de Bruges 28/6/1879 pagina 4 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)