Back to top

Journal de Bruges 31/5/1879 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)