Back to top

Journal de Bruges 20/5/1879 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)