Back to top

Journal de Bruges 19/3/1879 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)