Back to top

Journal de Bruges 16/3/1879 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)