Back to top

Journal de Bruges 18/2/1879 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)