Back to top

Journal de Bruges 13/11/1878 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)