Back to top

Journal de Bruges 25/10/1878 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)