Back to top

Journal de Bruges 4/10/1868 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)