Back to top

Journal de Bruges 31/7/1856 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)