Back to top

Journal de Bruges 15/7/1856 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)