Back to top

Journal de Bruges 18/12/1855 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)