Back to top

Journal de Bruges 27/10/1855 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)