Back to top

Journal de Bruges 21/9/1855 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)