Back to top

Journal de Bruges 19/7/1855 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)