Back to top

Journal de Bruges 14/7/1855 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)