Back to top

Journal de Bruges 16/11/1854 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)