Back to top

Journal de Bruges 28/5/1854 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)