Back to top

Journal de Bruges 18/3/1854 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)