Back to top

Journal de Bruges 18/3/1854 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)