Back to top

Journal de Bruges 5/11/1853 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)