Back to top

Journal de Bruges 15/9/1853 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)