Back to top

Journal de Bruges 31/8/1853 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)