Back to top

Journal de Bruges 25/9/1852 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)