Back to top

Journal de Bruges 20/11/1851 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)