Back to top

Journal de Bruges 20/9/1851 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)