Back to top

Journal de Bruges 12/8/1851 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)