Back to top

Journal de Bruges 27/7/1851 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)